Bewegung/Fitness

 Kursprogramm
 Gesundheit

ausreichend freie Plätze Griechischer Tanz - 22.01.2018 - 26.03.2018
Kurs bereits ausgebucht Aqua Fitness, Aqua Jogging 1 - 15.01.2018 - 19.03.2018
noch wenige freie Plätze Aqua-Fitness - Aqua-Jogging 2 - 17.01.2018 - 21.03.2018